Santuoka

Kaip palaikyti ir išsaugoti pasitikėjimą santuokoje?

Santuoka

Raginti jaunas poras ugdyti pasitikėjimą – tai tarsi raginti paauglį berniuką išsiugdyti sveikos mitybos įpročius: apie tai retai kada galvojama. Tačiau pasitikėjimui, kaip ir sveikatai, ugdyti ir saugoti reikia laiko, tikslingumo ir pastangų. Taigi, nesvarbu, ar esate susižadėję, ar santuokos pradžioje (ar jau daug metų), kaip jūs ir jūsų sutuoktinis gilinate ir stiprinate pasitikėjimą santuokoje?

Vis dėlto Šeldono ir Deivės įsipareigojimas savo santuokoje laikytis radikalaus išskirtinumo išryškina svarbią įžvalgą: santuoka klesti dėl pasitikėjimo. Šeldonas ir Deivė brangino savo „meilę” ir baiminosi, kad sugriautas pasitikėjimas ją sunaikins. Todėl jie stengėsi puoselėti ir skatinti pasitikėjimą. Mes su žmona taip pat stengiamės tai daryti, tačiau saugomės, kad nesusidurtume su Šeldono ir Deivės kraštutiniu išskirtinumu. Tai darome siekdami vienas kito trimis skirtingais, bet persidengiančiais būdais: intymumu akis į akį, partneryste nugara į nugarą ir draugyste greta.

Intymumas akis į akį

Pasitikėjimas akis į akį auga, kai sutuoktiniai siekia pažinti vienas kitą ir būti pažįstami. Toks intymumas gali vykti per kassavaitinius pasimatymus, per maldą prieš miegą, per rytinius pasivaikščiojimus arba žaismingai bendraujant vienas su kitu visą dieną. Taip, taip, taip pat ir per seksualinę preliudiją bei lytinį santykiavimą. Tačiau esame naivūs, jei intymumą sutraukiame tik į seksą. Juk, kaip įsimylėjėliai sužino, seksas tėra daug didesnio grožio dalis. „Būti įsimylėjusiam, kaip ir matyti grožį, yra savotiškas garbinimas, kuris atitraukia mylintįjį nuo savęs”, – pastebi Sheldonas (A Severe Mercy, 43). Taigi intymumas akis į akį yra mylimojo įsižiūrėjimas – žvilgsnis nuo savęs ir nuo pasaulio, kad iš tiesų pamatytume kitą.

Skirtingais santuokos laikotarpiais žvelgimas į mylimąjį atrodys skirtingai. Tačiau kiekvienu laikotarpiu intymumas – tai atsivėrimas sutuoktiniui emociškai, fiziškai ir dvasiškai. Tam reikia jūsų abiejų pažeidžiamumo. Tiesą sakant, pasitikėjimas ir pažeidžiamumas intymume eina lygiagrečiai. Apgalvotai ir nuosekliai dalydamiesi savo džiaugsmais ir naštomis, baimėmis ir sėkmėmis, o paskui stengdamiesi išgirsti tą patį iš savo sutuoktinio, ugdome pasitikėjimą, iš kurio kuriamos sveikos santuokos.

Daugeliui porų santykių pradžioje emocinis ir fizinis intymumas gali būti lengvas. Švelnus prisilietimas. Šnabždamas žodis. Greitas žvilgsnis. Erosas verčia mus trokšti atiduoti savo širdį, sielą, protą ir kūną mylimajam. Ir daugumoje santuokų greitai susikaupia daugiau laiko, praleisto su sutuoktiniu, nei su bet kuriuo kitu žmogumi. Tačiau norint išsiugdyti gilesnį ir ilgalaikį intymumą, reikia dirbti.

Partnerystė nugara į nugarą

Kai poros, žinodamos vienas kito stipriąsias ir silpnąsias puses, stengiasi saugoti ir ginti vienas kitą, atsiranda savotiškas pasitikėjimas „nugara į nugarą”. Mes visi turime aklųjų dėmių, kamuojančių nuodėmių ir silpnybių, kurias mūsų sutuoktinis pažįsta per nuolatinį bendravimą kasdieniame gyvenime. Ir sutuoktiniai gali pasinaudoti šiomis regėjimo linijomis ir savo unikaliomis stiprybėmis, kad apsaugotų vienas kitą. Nuodėmė tyko prie durų (Pr 4, 7), šėtonas riaumoja kaip liūtas (1 Pt 5, 8), ir abu siekia praryti jūsų santuoką. Poros, kaip du didvyriai, kurių priešai sukasi ratu, atsigręžia nugara į kitą, pasitikėdami vienas kitu, kad galėtų įvardyti grėsmes, sušukti padrąsinimus ir kartu švęsti net mažas pergales.

Kai atpažįstame ir apsisaugome nuo vienas kitam kylančių grėsmių, skiname stabilumo ir ištvermės vaisius. Pasitikėjimas nugara į nugarą stiprina santuokas, kad jos galėtų pakelti sunkią naštą, kurią kartu nešame puolusiame pasaulyje. Tačiau ir intymumas, atsirandantis akis į akį, ir stiprybė, atsirandanti dėl tarpusavio pasitikėjimo, gali būti sumenkinti, jei apleisime kitą pasitikėjimo ugdymo poziciją.

Draugystė šonas prie šono

Poros, siekiančios ką nors regėti ir siekti kartu, puoselėja šoninį pasitikėjimą. Ši laikysena yra santuoka kaip draugystė.

Draugystė susiformuoja dėl abipusio bendro malonumo stebėjimo. Kai atrandate kitą žmogų, kuris taip pat domisi jums brangiu dalyku, pareiškiate: „Tu taip pat?! Maniau, kad aš vienas toks!” (C. S. Lewisas, Keturios meilės, 248). Jūsų draugystė gali apimti daugybę bendrų užsiėmimų arba tik keletą, tačiau bet koks laikas, praleistas greta, skatina pasitikėjimą, kuris atsiranda turint kažką bendro ne tik jūsų santykiuose.

Intymumo ieškojimas kelyje pas Dievą

Investicijos į pasitikėjimą šalia vienas kito yra labai svarbios, nes „šliaužiantis atskirumas”, kaip teisingai įspėja Sheldonas ir Davė, dažnai yra „meilės žudikas” (37). Ir kaip jie vėliau atrado savo atsivertime, didžiausias pasipriešinimas tai išcentrinei jėgai yra ne paprastas bendras siekis, bet didžiausias siekis: kartu regėti Dievą. Tad net jei bendri pomėgiai ir interesai atrodo menki, visada stenkitės kartu eiti Dievo link. Juk krikščioniškos santuokos kuriamos ne vien erosu ar philia, bet bendru agapės meilės Dievui ir vienas kitam priėmimu ir dovanojimu. Todėl kartu kaip pora turime branginti Dievo garbinimą namuose ir su Dievo žmonėmis.